ยี่ห้อ            
 

ประกัน

อุปกรณ์

ประกัน

รถยนตร์

ประกัน

บุคคล

ประกัน

ตัวรถ

 ENERGY REFORM  2 ปี   200,000 100,000 1,000,000
 Vresus   2 ปี   300,000   200,000   1,000,000
 Autogaz Ac  2 ปี   200,000   200,000   1,000,000
 Gas Italy  2 ปี   -     -   1,000,000