การบำรุงรักษารถใช้แก๊ส LPG ทั้ง 2 ระบบ
-ให้สังเกตกลิ่นแก๊สรั่วสม่ำเสมอทุกวัน
•  หมั่นตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำว่าขาดหรือไม่ ถ้าขาดมากหรือขาดบ่อย ให้นำรถไปตรวจเช็ค
•  ตรวจสอบรอยหยดของน้ำหรือน้ำมันที่พื้นที่จอดรถทุกครั้งเมื่อนำรถออกมาใช้งาน
•  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องทุกสัปดาห์ ระบบแก๊สจะสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องมากกว่าน้ำมันประมาณ 5-15%
•  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมากกว่าสเปค 30% ทุกครั้งพร้อมเติมสารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปด้วย เพื่อรักษาวาวล์
และอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส
•  เช็ควาล์วและเซ็นเซอร์ต่างๆทุกๆ 20,000 กม.
•  เปลี่ยนหัวเทียนทุกๆ 20,000 กม.
•  บดวาล์วทุกๆ 50,000 กม. (กรณีจำเป็น)
•  เป่าทำความสะอาดกรองอากาศทุกเดือน อย่าให้ตันพร้อมทั้งตรวจสอบรอยต่อท่อน้ำท่อยางไม่ให้รั่ว
ถ้าหมดสภาพให้เปลี่ยนใหม่
•  ทุกครั้งที่นำรถไปซ่อมเครื่องยนต์เมื่อกลับมาแล้ว ให้ตรวจสอบว่าระบบแก๊สยังอยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิมหรือไม่ หากจำเป็นต้องรื้อระบบแก๊สออกก่อน ให้นำมาให้ช่างที่ติดตั้ง ที่มีความชำนาญ รื้อให้จะได้ไม่เสียหายมาก

การบำรุงรักษารถ NGV
•  รักษาระบบการจุดระเบิด (Ignition System) ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (ดูตารางการซ่อมบำรุง)
•  เครื่องยนต์จะสตาร์ทโดยใช้น้ำมันเบนซินเสมอ จึงควรมีน้ำมันเบนซินอยู่ในถัง ประมาณ 1 ใน 4 เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดกับปั้มเชื้อเพลิงอิเล็คทรอนิคส์
•  อุปกรณ์บางส่วนทำงานด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์หรือระบบไฟฟ้า จึงควรระวังไม่ให้อุปกรณ์เหล่านี้สัมผัสกับน้ำ
•  เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ
•  ตรวจสอบ/เปลี่ยนกรองอากาศทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
•  ตรวจสอบ และตั้งบ่าวาล์วไอเสีย ทุกระยะใช้งานรถ 40,000 – 60,000 กม.
•  เมื่อได้กลิ่นก๊าซ ให้หยุดการใช้ระบบก๊าซ โดยการปิดวาล์วหัวถังและกลับมาใช้งานระบบน้ำมันจากนั้นให้เข้ารับการตรวจสอบ จากศูนย์ติดตั้งทันที
ควรเข้ารับการบริการตรวจเช็คจากช่างผู้ชำนาญของศูนย์บริการเท่านั้นเพื่ออายุที่ยาวนานของอุปกรณ์