ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ Benz โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    C220 4 สูบ       C200 COM 4 สูบ    
             
                 
    C240 6 สูบ       E200-E220 COM 4 สูบ (ตากลม)    
             
                 
    E220 4 สูบ       E230 4 สูบ (ตากลม)    
             
                 
    E240 6 สูบ       E280 6 สูบ    
             
                 
    S280 6 สูบ       S300 8 สูบ