ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ BMW โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    318i 4 สูบ       320i 6 สูบ    
             
                 
    325i 6 สูบ       523i 6 สูบ     
             
                 
    645i 8 สูบ       730i 6 สูบ    
             
                 
    740 8 สูบ       918i 4 สูบ    
             
                 
    X5 6 สูบ