ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ Citroen โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    C3       C5    
             
                 
    C8       CX    
             
                 
    EVASION