ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ Ford โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    Escape 4 สูบ       Escape 6 สูบ    
             
                 
    Fiesta 4 สูบ       Fiesta Ecoboost 3 สูบ    
             
                 
    Focus 2       Focus 4 สูบ    
             
                 
    Ranger 4 สูบ