ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ ISUZU โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    Trooper 6 สูบ