ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ Kia โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    CARNIVAL 6สูบ       SPORTAGE 4สูบ