ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ Proton โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    EXORA 4 สูบ       GEN2 4 สูบ    
             
                 
    PERSONA 4 สูบ       SAVVY 4 สูบ