ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ Volkswagen โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    lBeetle 4 สูบ       Caravelle 6 สูบ    
             
                 
    Passat 5 สูบ