ผลงานติดตั้งแก๊สรถยนต์ Volvo โดย วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส
 
                 
    960 6 สูบ       S40 4 สูบ    
             
                 
    S70 4 สูบ       S90 6 สูบ    
             
                 
    V40 4 สูบ       V70 4 สูบ    
             
                 
    XC90 6 สูบ